اخبار

ریزرایانه چگونه زندگی انسان را متحول می‌کند

ریزرایانه‌ها یا رایانه‌های کوچک، ابزارهایی هستند که ظرفیت ورود به دنیاهای ناشناخته از جمله بدن انسان را دارند. این رایانه‌ها می‌توانند باعث تحولاتی در کیفیت زندگی ما شوند. ادامه مطلب

ad

رویدادها

9 آوریل 2018 به عنوان

9 آوریل 2018 به عنوان “روز IoT” در سراسر جهان تعیین شده  تا سهم سود اجتماعی شرکت های وابسته به IoT را نمایان کند. اعضای کنسرسیوم Internet of Things، انجمن تجارت جهانی توسعه تجارت برتر IoT، در باره با مسائل کلیدی، مانند: ادامه مطلب