Pupolar

   شهر هوشمند چیست؟

   شهر هوشمند چیست؟

   در این کلیپ به طور کلی به کاربردهای مختلف شهر هوشمند پرداخته شده است. از جمله موارد مهم در اکوسیستم شهر هوشمند؛ در بعد اول هوش جمعی است که مبتنی بر رو... ادامه مطلب

   اخبار